Ուշադրություն, կայքում հասանելի են Ապրիլ ամսվա կոմունալ վճարների տվյալները:
Կոմունալ վճարումներն ընդունվում են միայն ՀՀ տարածքում գործող բանկերի կողմից թողարկված քարտերով: