Ուշադրություն, կայքում հասանելի են Սեպտեմբեր ամսվա կոմունալ վճարների տվյալները:
Կոմունալ վճարումներն ընդունվում են միայն ՀՀ տարածքում գործող բանկերի կողմից թողարկված քարտերով: