Ուշադրություն, կայքում հասանելի են Հունվար ամսվա կոմունալ վճարների տվյալները: