Ուշադրություն, կայքում հասանելի են Հուլիս ամսվա կոմունալ վճարների տվյալները: