Հեռախոսահամար
(մուտքագրեք ութանիշ համարն առանց բացատների)
0
Գումար (AMD)
 
Վճարման սահմանաչափը՝ 100-100,000 ՀՀ դր: Միջնորդավճար չի գանձվում:
«Ավտոմատ վճարումների» ծառայությունը ավտոմատ կերպով համալրում է ձեր հաշվեկշիռը նվազագայուն սահմանաչափին հասնելու դեպքում: Ծառայության դիմաց միջնորդավճար չի գանձվում: